Eix Besòs Circular

Simbiosi Industrial a Badalona i Sant Adrià del Besòs

 

L’Ajuntament de Badalona, a través de la societat municipal Reactivació Badalona, S.A., està desenvolupant el projecte supralocal Eix Besòs Circular. Simbiosi Industrial als municipis de Badalona i Sant Adrià de Besòs.

La simbiosi industrial és una potent eina d’aplicació de l’economia circular al teixit productiu, mitjançant la qual es pretén millorar l’eficiència en l’ús dels recursos de les empreses, reduint costos i augmentant la competitivitat tot aprofitant sinergies entre aquestes (de qualsevol sector de negoci), mitjançant l’intercanvi de materials, energia i aigua, així com compartint actius, medis logístics, experiència, etc.

Els principals objectius d’aquest projecte supramunicipal són els següents:

1.      Divulgar i difondre el concepte d’economia circular mitjançant la simbiosi industrial al teixit empresarial i al sector educatiu dels municipis de Badalona i Sant Adrià de Besòs: S’espera comunicar el projecte al màxim nombre d’empreses ubicades entre aquests dos municipis així com també al sector educatiu i al públic en general.

2.      Creació d’un mapa de recursos mitjançant l’anàlisi i recopilació de dades d’empreses, declaracions anuals de residus industrials (DARI), etc. Es disposarà d’una base de dades que gestioni les empreses seleccionades amb tots els recursos disponibles (materials, energia, aigua…), la qual permeti identificar l’ecosistema industrial present al territori.

3.      A través de la diagnosi prèvia ja feta, fomentar la col·laboració entre empreses i l’exploració de noves oportunitats de negoci, per tal d’optimitzar i millorar l’eficiència en l’ús de recursos.

4.      Creació d’un pol de coneixement a l’eix Besòs mitjançant conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), degut a la proximitat del campus Diagonal-Besòs. Es pretén que hi hagi una transferència de coneixement i tecnologia entre la universitat i el teixit productiu de la zona, i també aconseguir la ocupabilitat de joves amb talent per part d’aquest teixit industrial.

L’economia circular genera benefici econòmic que fa rendible l’activitat de reciclatge i la gestió conjunta de residus desaprofitats, a més de beneficis socials (associacions de comerciants, escoles, etc.) i ambientals. Al mateix temps, ajuda a la creació de nova activitat econòmica, incrementant així la riquesa i l’ocupació i fa viable una gestió conjunta dels polígons industrials.

 

eix besos circular badalona

Documents descarregables; Jornada 28.11.18:

Eix Besòs Circular

FC Tècnics

Virospack

UPC Hub-Recircula

Generalitat. Territori i Sostenibilitat

ACCIÓ

AMB

Links relacionats d’interès: