Eix Besòs Circular

Eix Besòs Circular

L’Eix Besòs Circular és un projecte de simbiosi industrial a Badalona i Sant Adrià de Besòs, l’objectiu del qual és oferir un servei de suport a la indústria local per ajudar-la a avançar cap a l’economia circular. Es pretén que les empreses facin un ús més eficient dels recursos, fomentin la cooperació entre elles i explorin noves oportunitats de negoci; aconseguint així beneficis econòmics, socials i ambient als.

Aquest projecte està impulsat per l’empresa municipal de promoció econòmica Reactivació Badalona, SA i per l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i finançat per la Diputació de Barcelona i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Els diferents serveis gratuïts que s’ofereixen a les empreses són:

  • Assessorament i orientació per conèixer com aplicar estratègies d’economia circular a l’empresa.
  • Ajuda en el desenvolupament de línies de treball en l’àmbit de l’economia circular ja sigui en forma de recerca de finançament, amb l’ajuda de tècnics experts, o bé amb solucions innovadores de centres tecnològics i/o universitats.
  • Detecció de sinergies amb altres empreses del territori i estudi de la seva viabilitat.

Algunes de les línies d’acció amb les que estem treballant són:

Circuit privat de recollida de la fracció orgànica i els envasos lleugers

 

L’Eix Besòs Circular disposa d’un circuit privat de recollida de matèria orgànica i envasos lleugers que dona servei a empreses de Badalona i Sant Adrià de Besòs. Aquest circuit permet concentrar quantitats petites i correctament segregades de matèria orgànica i envasos lleugers de les empreses d’aquests dos municipis amb l’objectiu de convertir els residus en recursos i disminuir el cost de gestió d’aquestes fraccions per a les empreses.

Compra agregada d’energia

El grup de compra agregada d’energia de l’Eix Besòs Circular és una agrupació d’empreses de Badalona i Sant Adrià de Besòs que compren energia de forma col·lectiva  amb l’objectiu d’aconseguir un millor preu de l’electricitat i que sigui d’origen renovable.

El seus beneficis són principalment l’obtenció d’un millor preu de l’electricitat i el consum d’energia de d’origen renovable certificada. Abans de l’adhesió al grup, les empreses reben un anàlisi del seu consum energètic que els hi permet disposar d’una contractació adequada i optimitzada de l’energia elèctrica.

Instrument Porta Residu Recurs

L’Eix Besòs Circular col·labora com a entitat Porta Residu Recurs en la Borsa de subproductes i matèries primeres de Catalunya amb l’objectiu d’agrupar les ofertes i demandes pròximes  a Badalona i Sant Adrià de Besòs per a facilitar la identificació de possibles operacions de compravenda entre empreses a escala local i fomentar la proximitat de les transaccions.

eix besos circular badalona

Links relacionats d’interès: