Estratègia de promoció i captació d’empreses

 

L’Ajuntament de Badalona des de l’àrea Badalona Pròspera i Sostenible, està desenvolupant a través de la societat municipal Reactivació Badalona, S.A., el Pla per a la redefinició dels usos i estratègies de promoció i captació d’empreses dels polígons industrials Can Ribó i Sud de Badalona, els objectius principals del qual són:

1.      Evitar la pèrdua lenta però constant d’indústria i la proliferació d’empreses de baix valor afegit. Estratègia econòmica.

2.      Atraure empreses lligades als sectors tecnològics diversificant els usos actuals, i endegar programes per impulsar la competitivitat de les empreses existents, sobretot les industrials. Estratègia tecnològica i de coneixement.

3.      Integrar l’urbanisme del polígon amb la trama urbana de la ciutat. Transformació urbanística.

4.      Desenvolupar un programa de transformació social dels barris colindants alineant la formació professional dels instituts i escoles amb la demanda empresarial dels polígons. Transformació social.

Aquest Pla, dins l’estratègia econòmica prioritza tres sectors d’activitat: el Metal·lomecànic, el Químic i farmacèutic, i el sector de les Indústries Culturals i Creatives. Malgrat tot som conscients de la diversitat d’activitat econòmica en els nostres polígons, de manera que el pla prioritza també el manteniment de totes les empreses que ja hi estan ubicades.

Pel que fa a la transformació urbanística, es pretén una modificació del PGM per tal de modificar els usos i l’edificabilitat a fi d’augmentar la densitat en un model de ciutat compacta amb barreja d’usos, i una nova àrea d’activitat econòmica integrada i ordenada dins la trama urbana. Al mateix temps, s’identificaran i adequaran dos edificis com a imatge de marca i emblema, un en cada polígon.

L’estratègia tecnològica i de coneixement pretén impulsar un pla de transició energètica amb l’objectiu de canviar el model energètic actual. Es pretén transformar el model actual convencional d’ús de combustibles fòssils en un nou model basat en les energies renovables, principalment energia fotovoltaica i solar tèrmica.

Per últim, la transformació social es realitzarà a partir de programes de diversos àmbits com l’educatiu, econòmic, tecnològic, social i urbanístic. Alguns exemples d’aquests programes són: programa de beques i salaris, programes de retenció de talent, convenis de suport a l’emprenedoria, pràctiques a empreses i centres de coneixement, convenis amb els Instituts d’Ensenyament Secundari i infraestructures tecnològiques, etc.

Aquest és un projecte integrador que pretén situar Badalona al capdavant del model de ciutat densa i compacte amb barreja d’usos, amb espais públics que estructurin el teixit urbà i que creïn comunitat i llocs de trobada de la població, amb un model de mobilitat respectuós amb el medi ambient.

A la pàgina web http://badalonainnovationdistrict.cat/ s’ofereixen dades amb una primera aproximació al projecte.