Qui som?

REACTIVACIÓ BADALONA, S.A. (REBASA), es constitueix una societat mercantil de forma anònima per a la prestació per part de l’Ajuntament de Badalona, de serveis d’interès públic, a través de la gestió directa i amb la naturalesa de Societat Privada Municipal.

La finalitat de REACTIVACIÓ BADALONA, S.A. és la prestació de serveis municipals adreçats a la promoció, recolzament i participació en el foment d’activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic de Badalona, potenciant iniciatives generadores de riquesa i ocupació, a partir del desenvolupament de polítiques actives de promoció econòmica mitjançant la utilizació de recursos propis o la captació de recursos supramunicipals, principalment de la Diputació de Barcelona, Servei d’Ocupació de Catalunya i Fons Social Europeu.

Al mateix temps, REBASA s’encarrega de la gestió del Centre de Convencions i el Centre de Serveis a les Empreses, BCIN.